VR-spel

1984-VRspel
Matematikspel på Innovatum Science Center under ForskarFredag Trollhättan 2011.

Denna typ av spel låter deltagarna prova på att spela i en virtuell verkligehet av något slag. En variant är att använda en avancerad VR-utrustning där deltagarna t.ex. med hjälp av hjälmar upplever att de befinner sig kroppsligen i den virtuella miljön. En enklare variant är att prova på en virtuell miljö via en dator, t.ex. Second Life.

Målgrupp: Passar särskilt de yngre men går att anpassa för olika åldrar.

Förberedelser: Hitta handledare för spelet, bestäm plats och tid. Ordna det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta verktyg för att skapa en virtuell miljö.

Fördelar: Brukar vara mycket populärt.


Lägg till en kommentar