Värmekamera

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Värmekamera på skärm- ForskarFredag Trollhättan 2009

Besökarna får prova att använda en värmekamera, dvs. en kamera som registrerar värme i stället för ljus. Att använda värmekameran kan kopplas till flera olika typer av forskning.

Målgrupp: Passar en bred målgrupp.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få låna en värmekamera.

Fördelar: Brukar locka besökare med sitt visuella och konkreta koncept.


Lägg till en kommentar