Utfrågning

2137-Dialog
Forskarutfrågning under ForskarFredag Stockholm 2006.

Detta är en variant på Science café utan den inledande presentationen från forskaren eller forskarna. I stället består arrangemanget enbart av en frågestund med forskare i café-, pub- eller barmiljö.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta lokal med teknisk utrustning, moderator och forskare, förbered frågestunden och marknadsför arrangemanget.

Utmaningar: Hitta lämpliga ämnen och forskare, marknadsföra arrangemanget. Utan en inledande presentation är det helt avgörande att det ställs frågor från publiken.

Fördelar: Skapar bra möjligheter till dialog mellan forskare och besökare, och är relativt enkelt och billigt att arrangera. Att bara ha en frågestund ger större möjlighet för publiken att ställa frågor och kräver ett minimum av förberedelser för forskarna.


Lägg till en kommentar