Ungdomsparlament

2007-ungparlament
Under ForskarFredagen valdes Richard Stenlander att representera Sverige vid European Youth Science Parliament i Bryssel 2010.

Ungdomsparlament är en form av diskussions- och inflytandeforum för ungdomar. Deltagarna diskuterar och analyserar aktuella frågor efter inledande presentationer av temat. Sedan tas förslag på lösningar fram och formuleras i form av motioner. Ofta debatteras också slutförslagen i närvaro av beslutsfattare. Ungdomsparlament kan arrangeras kring aktuella forskningsfrågor för att engagera ungdomar och ge dem möjlighet att lära sig mer om forskning och kopplingen till politiska beslut.

Ett exempel är Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige som Vetenskap & Allmänhet samarbetade med under ForskarFredag 2010 i EU-projektet “2WAYS”.

Målgrupp: Ungdomar.

Förberedelser: Finna lämpligt tema och lokal. Marknadsför aktiviteten i god tid och samla in anmälningar. Ordna med fika och material. Utforma schema och skicka ut information till deltagarna.

Utmaningar: Att hitta ett lämpligt tema och att få beslutsfattare att delta..

Fördelar: Kan skapa stort engagemang för frågorna hos de deltagande.


Lägg till en kommentar