Ta fram DNA

2027-KIWI_DNA
Besökare undersöker hur man kan få fram DNA ur en kiwi under ForskarFredag i Umeå 2011. Foto: Jessica Lindmark

Besökarna får prova på att ta fram DNA. Numera är metoderna för att extrahera DNA enkla och standardiserade. Därmed går det tämligen enkelt att genomföra denna aktivitet med ledning av en eller flera forskare.

Målgrupp: Passar en bred målgrupp.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram material och forskare. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Beställa tillräckligt mycket materialoch finna medverkande som kan leda aktiviteten.

Fördelar: Upplevs av många som en möjlighet att få prova på avancerad forskning.


Lägg till en kommentar