Storytelling

storytelling
På Ideell Arenas konferens LedarskapsArenan den 7 februari 2013 presenterades projektet Avtrycks resultat. Där bland annat Storytelling var en del.

Storytelling handlar om att ta fram och synliggöra ett företags eller en organisations egna berättelser om sig själv och sin verksamhet. Det vill säga att sätta ord på det känslomässiga i arbetet, de personliga upplevelserna. I själva förpackandet av berättelserna krävs en dramaturgisk tanke så att berättelserna kommer till sin rätt och inte blir för långa. Det kan deltagarna lära sig genom att ta in en person med storytelling-kompetens som inspiratör, alternativt ta del av exempel på korta berättelser i böcker, på webben etc. Storytelling blir som bäst när det är verklighetsbaserade muntliga berättelser.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser:

Kontakta en person kunnig i storytelling som är intresserad av forskning. Bjud in forskare till en workshop för att ta fram berättelser som illustrerar vad de forskar om. Det kan handla om en personlig upplevelse som förklarar varför de forskar på just det ämnet, något som berättats i en forskningsintervju eller en upplevelse i fält.

Berättelserna kan sedan användas i en bredare workshop där forskarna delger berättelserna för inbjudna deltagare som även får ta del av inspiration och metod kring storytelling. Deltagarnas egna berättelser kan arbetas fram i grupper. Berättelserna ska vara verkliga och baseras på vad de associerat till när de har hört forskarnas berättelser. Forskaren/forskarna kan sitta med i grupperna eller gå runt och svara på frågor. Sedan görs en uppsamling där deltagarna samlas och berättar för varandra. Man kan med fördel skriva upp rubrikerna på blädderblock och sen spela in berättelserna på plats med kamera eller mobiltelefon.

Utmaningar:

När deltagarna hör forskningsberättelserna så kan det skapa en viss begränsning. De blir inställda på att hitta en viss sorts berättelser. Betona därför att det handlar om personliga associationer, vad de själva kom att tänka på när de hörde berättelserna. Det finns inga felaktiga berättelser eftersom det handlar om den personliga upplevelsen.
De som arbetar med vissa metoder inom storytelling följer strikt en viss form.  Det kan rimma illa med denna typ av mer flexibelt arbetssätt inom ramen för storytelling. Var därför noga med att den sakkunnnige är öppen för att pröva nya vägar och öppna upp för konceptet med forskningsberättelser. Låt forskaren och storytellern prata ihop sig ordentligt och komma överens om att det inte bara handlar om metoden , utan också om att väcka nyfikenhet för forskning.

Fördelar:

Ett bra sätt för att visa forskningsresultat i ett sammanhang och skapa dramaturgi kring dem. På så sätt hamnar forskningen nära deltagarna, de får fundera på hur forskningen berör deras eget liv.

Resurser:

Läs mer om konceptet på Ideell Arena


Lägg till en kommentar