Stand-up

1868-toolbox_forskarfredag_25
Stand-Up for Science med Özz Nujen under ForskarFredag Trollhättan.

Stand-up med anknytning till forskning och vetenskap är en okonventionell och attraktiv form av forskningskommunikation. Det krävs dock en hel del tid för att skriva manus och öva på framförandet, alternativt att en forskare som är van vid att framföra stand-up engageras. Även en etablerad stand-up-komiker kan anlitas men behöver i så fall en del instruktioner så att framträdandet verkligen anknyter till forskning. Fundera på vilken plats och scen som är lämplig.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Skriva och öva in materialet eller engagera en stand-up van forskare eller komiker. Hitta lämplig plats och marknadsför eventet.

Utmaningar: Ta fram ett bra material för stand-up.

Fördelar: Kan bli ett roligt och annorlunda arrangemang.


Lägg till en kommentar