Specialseminarier

2890-lararsem_cropped

Ett seminarium kan ofta erbjuda bättre fördjupning i ett ämne och mer interaktivitet än en vanlig föreläsning.

Målgrupp: Journalister, lärare eller annan yrkesgrupp inom målgruppen allmänhet.

Förberedelser: Hitta lämplig seminarieledare, ta fram upplägg, boka lämplig lokal och informera om aktiviteten. Marknadsför den. Bestäm max antal deltagare per tillfälle.

Utmaningar: Få till ett bra upplägg. Brukar locka många deltagare men har begränsat antal platser.

Fördelar: Möjlighet för en viss grupp av allmänheten att få djupare ämneskunskaper.


Lägg till en kommentar