Sudoku

1919-suduko

Besökarna får prova på sudoku eller att konstruera ett eget sudoku samtidigt som de samtalar med forskare om matematik. Det går även att låta deltagarna tävla om t.ex. vem som löser ett sudoku snabbast eller vem som konstruerar det bästa egna sudokut.

Målgrupp: Passar lite äldre målgrupper, liksom vissa ungdomar.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och delta.

Fördelar: Enkel att anordna. Brukar vara uppskattad av relativt få men desto mer engagerade deltagare.


Lägg till en kommentar