Skriva tecken

2019-forskarfredagUUtecken
Sofia Wiklander får lära sig om kinesiska tecken av Anna Edlund – ForskarFredag Uppsala 2008. Foto: Tommy Westberg

Besökarna får prova på att skriva olika typer av tecken som används i olika alfabet. Samtidigt kan språkforskare förklara tecken, alfabet och språk.

Målgrupp: Passar såväl yngre som äldre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna med det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och delta.

Fördelar: Enkel att anordna. En bra aktivitet inom humaniora som anknyter till språk och olika kulturer.


Lägg till en kommentar