Simulatorer

2015-simulatorKALMAR
Sjöfartshögskolans simulator på ForskarFredag i Kalmar.

Det finns många olika typer av simulatorer som kan vara intressanta att använda i forskningskommunikativa sammanhang. Ofta har besökarna inte provat på simulatorerna tidigare. Det kan dock vara en utmaning att finna utrustning som går att låna och frakta den till rätt plats. Exempel på simulatorer är sådana för navigation och flygning.

Målgrupp: Passar de yngre men även vuxna brukar uppskatta simulatorer.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram en eller flera lämpliga simulatorer. Marknadsför aktiviteten. Frakta simulatorn till rätt plats.

Utmaningar: Att hitta en simulator och frakta den till rätt plats.

Fördelar: Brukar locka besökare. Lätt att inleda dialog om forskning som rör aktiviteten som simuleras, liksom om hur simulatorer utvecklas.


Lägg till en kommentar