Science Slam

science-slam-940px
 
Science Slam är ett sätt att låta forskningen nå ut till medborgarna på ett underhållande sätt. Sex forskare bjuder publiken på aktuell, samhällsnyttig forskning inom helt olika ämnen. Publiken är jury och röstar fram den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag. Forskarna presenterar sin forskning i ett populärvetenskapligt föredrag på högst åtta minuter. De får använda alla medel som står till buds; bilder, filmer och föremål för att involvera åhörarna. Inspirationen kommer från konceptet Poetry slam, där originaltexter presenteras av poeten själv inför en publik som även utgör jury och röstar fram det segrande bidraget/poeten. Det första Science Slam hölls i Braunschweig i Tyskland år 2008.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta och förbereda forskare som är villiga att ställa upp. Engagera en lämplig konferencier för tävlingen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta forskare som är bra på att kommunicera med olika målgrupper. Se till att forskarna får tillräcklig handledning inför sitt framträdande. Se till att publiken kan rösta på ett enkelt sätt.

Fördelar: Ett sätt att nå den del av allmänheten som kanske inte själv väljer att delta i forskningskommunikationsaktiviteter.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Hanna Mellin |

    Thank you! Feel free to share the site with anyone that could find it useful 🙂 All the best / Hanna, digital communications manager

    Svara