Rita forskare

Teckning med kvinna i glasögon och vit rock. Framför henne flera tallrikar med mat. Text "Avdelning 7c8 Matexperiment
Teckning ritad av en flicka, 12 år, i ForskarFredags teckningstävling 2017.

Teckningstävlingen är en rolig och enkel aktivitet för att inleda ett samtal i klassrummet om forskning, vetenskap och vad forskare gör. Tävlingen riktar sig till elever i årskurs F-6.

Teckningstävlingen ”Rita dig själv som forskare” har genomförts två gånger som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. År 2007 skickades omkring 3 000 teckningar in till tävlingen (Läs rapporten här!). Andra gången, 2017, skickades 1 237 teckningar in från hela Sverige. Teckningarna finns bevarade hos Svenskt Barnbildsarkiv (SBBA) i Eskilstuna.

Ta gärna hjälp av ForskarFredags vetenskapliga ordlistor för barn och annat material på ForskarFredag Skola.

Målgrupp: Passar yngre.

Förberedelser: Utse en ansvarig för tävlingen som kan ge instruktioner och hjälpa till, bestäm regler för hur bidragen utformas, lämnas in och bedömas. Ordna det material som behövs. Bestäm lämpliga priser och hur prisutdelning ska ske. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att utforma bedömningskriterier och följa dem. Att skapa en bra form för eventuell prisutdelning och att få folk att närvara vid den.

Fördelar: Ett bra tillfälle att prata med barn om vad forskare gör, hur man blir forskare och att det går att forska om det mesta. Inget dyrt material behövs.


Lägg till en kommentar