Riskfaktorer

3185-Polar
Polarforskare i överlevnadsdräkt i fontänen på Sergels torg under ForskarFredag Stockholm 2006.

En viktig riskfaktor för alla aktiviteter och evenemang som planeras i Sverige är dåliga väderförhållanden. Det gäller att ha beredskapsplaner, särskilt för utomhusaktiviteter så de kan flyttas inomhus eller till partytält.

Risken finns alltid att medverkande forskare får förhinder eller blir sjuka. Skulle så vara fallet bör alternativa forskare eller andra medverkande finnas vidtalade.

Det finns risk för dålig respons från målgruppen så att få kommer. Mycket marknadsföring ökar förstås möjligheterna att attrahera besökare. Om många finns på plats för att göra aktiviteten uppseendeväckande, kan det locka besökare spontant från gatan. Ett annat alternativ är förbokade aktiviteter så att det går att avläsa intresset i förväg.

Risken med få besökare är störst när man testar nya evenemang och aktiviteter. Det tar tid att utröna vilka tillvägagångssätt som fungerar.

Sammanfattningsvis bör arrangörer göra en beredskapsplan tidigt i planeringen för att kunna hantera olika typer av risker.


Lägg till en kommentar