Quiz/Frågesport

2002-EU_Quiz
En Marie Curie Quiz om forskning inom EU under ForskarFredag Stockholm 2011.

Quiz-tävlingar eller frågesporter av olika slag brukar vara populära. Deltagarna kan få markera 1, X eller 2 i sina formulär som svar på olika frågor som ställs av en tävlingsledare eller av forskarna som deltar i arrangemanget. En frågesport där deltagarna är tvungna att prata med forskarna för att hitta svaren är ett effektivt sätt att skapa dialog.

Frågesporten blir än mer uppskattad om den genomförs i en trevlig lokal där deltagare också kan prata med varandra och kanske även äta något tillsammans. Ytterligare ett alternativ är att placera ut frågorna i anslutning till stationer bemannade av forskare inom olika discipliner.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Utse tävlingsledare som kan ta fram frågor och instruktioner. Bestäm plats för tävlingen. Ta fram frågorna i samråd med forskare liksom det material som behövs. Bestäm eventuellt pris. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att hitta en bra plats och bra frågor för tävlingen. Kräver en del förarbete.

Fördelar: Brukar vara en trevlig och uppskattad aktivitet.


Lägg till en kommentar