Paneldebatt

2052-panel
Paneldebatt med forskare under ForskarFredag Stockholm 2007.

Att anordna en debatt med en eller flera forskare kan med rätt sammansättning ge ett intressant och dynamiskt samtal. Engagera en rutinerad samtalsledare och forskare som kan ge olika perspektiv på ämnet på en kunskapsnivå anpassad till publiken. Tänk på fördelningen av kvinnor och män i panelen. Publikfrågor bör uppmuntras för att ge möjlighet till dialog. Val av lokal, tid och debattlängd är andra viktiga parametrar, liksom marknadsföring.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Oftast inte för de allra yngsta.

Förberedelser: Engagera panelmedverkande och moderator. Boka en lämplig lokal. Informera om aktiviteten och förbered debatten tillsammans med moderatorn. Förbered forskarna, både vad gäller innehåll och mikrofonteknik. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få till stånd en balanserad panel och en bra moderator.

Fördelar: En bra panel kan åstadkomma ett engagerande, underhållande och lärorikt samtal.


Lägg till en kommentar