Möt Robot eller dator

1986-speldator

Att få utmana en robot eller en dator i ett spel brukar vara en populär aktivitet. Vilken typ av spel som erbjuds beror till stor del på vilken robot eller spel som används. Bestäm i förväg hur många besökare som kan spela samtidigt utifrån antalet robotar/ datorer. Ofta passar denna aktivitet för att åskådliggöra spelforskning, artificiell intelligens eller datavetenskap.

Målgrupp: Passar de yngre men går att anpassa även för vuxna.

Förberedelser: Hitta handledare för spelet, bestäm plats och tid. Skaffa robotar, spel och annat material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Anskaffa robot/dator och spel.

Fördelar: Brukar dra många besökare.


Lägg till en kommentar