Mobiltelefonspel

1980-campusapp
ForskarFredag Skellefteå anordnade en ”app-tävling” 2011

Att få prova på att spela och prata om utvecklingen av mobilspel kan vara ett sätt för deltagarna att se kopplingen mellan vardagsliv och vetenskap. Aktiviteten passar för att åskådliggöra forskning och utveckling om dataspel, mobilspel och andra mobilapplikationer.

Målgrupp: Passar de yngre men går att anpassa för alla åldrar.

Förberedelser: Finna utvecklare/tillverkare för spelet eller applikationen, bestäm plats och tid. Ordna det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Ta fram ett lämpligt upplägg och passande spel. Många kanske inte tycker att mobilspel är lika spännande längre när de blivit så vanliga.

Fördelar: Kopplar samman ungdomars vardag och vetenskapen. De flesta ungdomar har egna mobiltelefoner som kan användas.


Lägg till en kommentar