Mattesafari

2029-Mattepalatset
Mattepalatset på Navet – ForskarFredag Borås

Besökarna får undersöka hur olika former av matematik fungerar under ledning av en forskare. Upplägget är att göra en upptäcktsresa i matematikens värld där olika matematiska företeelser undersöks. Har genomförts på Navet Science Centers Mattepalats under ForskarFredag i Borås.

Målgrupp: Passar de yngre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna material och medverkande forskare. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att göra aktiviteten engagerande och att skapa en sammanhängande ”safari”.

Fördelar: Ett sätt att göra matematik rolig och intressant för en yngre målgrupp.


Lägg till en kommentar