Massexperiment

1896-toolbox_forskarfredag_22
Hur varmt har vi i våra kylskåp? Det undrar SLU-doktoranden Mattias Eriksson och Ingela Marklinder på inst. för kostvetenskap vid UU.

Besökarna inbjuds att medverka i ett större experiment/undersökning. Genom att en stor mängd försök utförs av många personer får forskare tillgång till mycket data som sedan analyseras. Slutsatserna presenteras senare i en vetenskaplig rapport.

I samband med ForskarFredag har massexperiment anordnats för skolelever, som bland annat undersökt koldioxidhalten och akustiken i svenska klassrum samt temperaturen i kylskåp i hemmen. I Norge har ett massexperiment där elever grävt efter maskar lett till att andra spridningsområden än tidigare varit kända för daggmask har upptäckts.

Målgrupp: Anpassningsbar, ofta skolelever.

Förberedelser: Hitta ett lämpligt massexperiment som går att genomföra i stor skala. Marklnadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att hitta ett lämpligt tema och forskare som vill använda sig av den insamlade datamängden. Att samla in och sammanställa data på ett effektivt sätt.

Fördelar: Kan ge relevanta forskningsresultat. Med rätt tema går det att engagera många genom en enda aktivitet. Ger allmänheten inblick i hur forskning går till och deltagarna kunskap i vetenskaplig metod samt möjlighet att känna sig delaktiga. Uppmärksammas ofta av media.


Lägg till en kommentar