Massexperiment

Barn räknar stjärnor i Stjärnförsöket 2019 för att kartlägga ljusföroreningar. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet.

I medborgarforskning, eller citizen science, bjuds allmänheten in att delta i ett forskningsprojekt. Genom att involvera många deltagare får forskare tillgång till en stor mängd geografiskt spridd data.

ForskarFredags Massexperiment har arrangerats sedan 2009, läs mer här!

Målgrupp: Bred, ofta skolelever.

Förberedelser: Hitta ett forskningsprojekt som har nytta av att få hjälp av ett stort antal icke-forskare med att samla in, och eventuellt analysera, data. Gör uppgiften så enkel och tydlig som möjligt och ta fram tydligt informationsmaterial. Marknadsför aktiviteten mot målgruppen.

Genomförande: Se till att en forskare finns till hands under hela processen och kan svara på frågor och ge råd. Underlätta dialogen genom en Facebook-grupp, videor, livechattar m.m. Glöm inte att berätta för deltagarna vad deras insats ledde till!

Utmaningar: Att hitta ett lämpligt projekt och forskare som vill använda sig av metoden. Att göra det enkelt för deltagarna att utföra uppgiften och rapportera in datan. Att samla in och sammanställa data på ett effektivt sätt.

Fördelar: Kan ge relevanta forskningsresultat. Med rätt tema går det att engagera många genom en enda aktivitet. Ger allmänheten inblick i hur forskning går till och deltagarna kunskap i vetenskaplig metod samt möjlighet att känna sig delaktiga. Uppmärksammas ofta av media.


Lägg till en kommentar