Människokroppen

1900-toolbox_forskarfredag_15

Ett tacksamt tema för minikurser som använts under Forskarfredag är människokroppen. Det är ett ämne som ligger nära vardagen, som få är djupt insatta i men många är intresserade av.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar

Förberedelser: Hitta en lämplig lärare för kursen, ta fram kursupplägg, hitta lämplig lokal och informera om aktiviteten. Bestäm max antal deltagare per tillfälle. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Få till ett bra upplägg. Brukar locka många deltagare men har begränsat antal platser.

Fördelar: Möjliggör en djupare förståelse för ett ämne och interaktion med deltagarna.


Lägg till en kommentar