Låna en forskare

ForskarFredag 2018 i Umeå. Barn som lyssnar aktivt och räcker upp händerna för att  få ställa frågor eller vara med i aktiviteten.
ForskarFredag 2018 i Umeå. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet.

”Låna en forskare” går ut på att forskare besöker skolor eller arbetsplatser utifrån deltagarnas önskemål. Antingen har de som vill få besök skickat en förfrågan om att få träffa en forskare inom ett specifikt ämne, eller så finns det en meny med tillgängliga forskare inom olika områden att välja mellan.

Inriktningen på besöken varierar med målgrupp. Vid besök i skolor brukar fokus ligga på forskaren som person och hur man blir forskare. På en arbetsplats handlar samtalet oftare om själva forskningen.

Forskarna behöver vara förberedd på vilken målgrupp han eller hon ska möta.

Målgrupp: Bred.

Förberedelser: Hitta forskare som vill bli utlånade. Prata med varje forskare om vad han eller hon gärna vill prata om, på vilket språk och för vilken målgrupp. Gå ut med information, till exempel genom bild och en kort text på webben. Marknadsför aktiviteten mot skolor och arbetsplatser, ta emot önskemål och underlätta  dialogen mellan forskaren och skolan/arbetsplatsen.

Utmaningar: Hitta forskare som är bra på att kommunicera med målgruppen och tycker att det är en roligt.

Fördelar: Ett sätt att nå ut till personer som annars inte möter forskning.  Skolor och arbetsplatser som har ett stort geografiskt avstånd till forskningsinstitut och högskolor/universitet ges möjlighet till inblick i en forskares vardag.

Läs gärna mer ForskarFredags webbplats: https://forskarfredag.se/lana-en-forskare/om/


Lägg till en kommentar