Vetenskap & Allmänhet

Tfn: 08-611 30 47
Fax: 08-611 56 23
E-post: [email protected]
www.v-a.se

Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm

Bankgiro: 5507-7150
Plusgiro: 4061185-7
Organisationsnr: 802412-5281

VAs kansli finns på Grev Turegatan 14 i Stockholm, i IVAs, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens byggnad.

Kontakta en medarbetare här.