Konstruktionstävlingar

2714-konstruktion
Tävling i att bygga högst torn med hjälp av spagetti och klister på ForskarFredag i Lund 2010.

Tävlingar som går ut på att konstruera kända byggnader efter förlaga eller det högsta tornet av spagettistrån är populära och stimulerar till dialog, samarbete och nya idéer.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Ta fram material och underlag som passar för målgruppen. Bestäm ett lämpligt pris och hur prisutdelningen ska gå till. Bemanna och marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att ha tillräckligt med material till alla deltagare. Tävlingen kräver mer eller mindre konstant bemanning. Att finna en bra form för eventuell prisutdelning och att få folk att närvara vid den..

Fördelar: Väcker intresse och nyfikenhet. Ger goda möjligheter till dialog med närvarande forskare.


Lägg till en kommentar