Klimatspelet

1885-toolbox_forskarfredag_1
Chalmers klimatspel under ForskarFredag Göteborg 2007

Spelet syftar till att lära deltagarna mer om klimatet och klimatfrågor. Det går t.ex. att ta reda på hur ”klimatsmart” man är. Chalmers har utvecklat ett ”hands-on” klimatspel där besökarna samlar fyrkanter som symboliserar koldioxid-utsläpp i en kundkorg efter hur de svarar på frågor om sina vardagsvanor. Spelet har genomförts under ForskarFredag och det går förstås att utveckla liknande spel med klimattema.

Målgrupp: Passar de flesta

Förberedelser: Hitta ledare för spelet, bestäm plats och tid. Ordna det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och spela.

Fördelar: Ett enkelt och uppseendeväckande sätt att ge kunskaper om ett högaktuellt och samhällsrelevant ämne.


Lägg till en kommentar