Källsorteringsspel

1988-k_llsortering
ForskarFredag Skellefteå: www.skelleftea.se/kallsorteringsspelet

I detta spel testas deltagarnas kunskap om källsortering. Spelet går ut på att samla poäng genom att svara rätt på frågor om hur olika föremål ska källsorteras. Ofta är det inte så enkelt att källsortera som det verkar. Spelet kan kopplas till forskning om hållbar utveckling och miljö.

Målgrupp: Bred.

Förberedelser: Hitta ledare för spelet, bestäm plats och tid. Ordna det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och spela.

Fördelar: Ger deltagarna praktiskt användbara kunskaper.


Lägg till en kommentar