Informationstält

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011ForskarFredag 2011 i Uppsala
Tält på stora torget i Uppsala, ForskarFredag 2011.

Ett enkelt och okomplicerat sätt att göra informationsmaterial tillgängligt är att ställa upp ett tält med information och eventuellt även aktiviteter. Förbipasserande kan gå in i tältet och vanligtvis finns också material som besökarna kan ta med sig om de vill fördjupa sig.Valet av plats påverkar i hög grad antalet besökare. Det är bra att placera tältet där många passerar.

Målgrupp: Beroende på typ av information.

Förberedelser: Bestämma plats för tältet och vilket material som ska finnas tillgängligt. Ordna eventuellt tillstånd för att sätta upp tältet. Konstruera eller beställa tält och informationsmaterial. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att göra tältet intressant så att besökare stannar och tar till sig informationen. Att bedöma mängden medtagbart informationsmaterial som behövs.

Fördelar: Möjlighet att nå mångatill låg kostnadoch ger besökarna möjlighet att välja intressant material att ta med sig för att läsa senare. Går att placera där många passerar oberoende av väder.


Lägg till en kommentar