Informationsfolder

2095-foldrar

En folder kan vara av varierande längd, komplexitet och inriktning. Bilder och grafik brukar gynna läsbarheten. Viktigt är också att målgruppsanpassa innehållet.

Målgrupp: Anpassningsbar.

Förberedelser: Formulera innehållet, designa foldern och beställa lämpligt antal. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att utforma en tilltalande folder tar ofta avsevärd tid.

Fördelar: Kan ge djupare förståelse av ämnet. Besökarna kan ta med sig informationen och läsa i lugn och ro.


Lägg till en kommentar