Informationsbord

1879-toolbox_forskarfredag_30

Ett enkelt och okomplicerat sätt att göra informationsmaterial tillgängligt är att ställa fram bord med materialet på. Detta kan besökarna titta på och bläddra i och vanligtvis finns också material tillgängligt som besökarna kan ta med sig. Valet av plats påverkar i hög grad antalet besökare. Det är förstås bra att placera bordet där många passerar. Bemanna gärna bordet för att ge möjlighet till dialog och tvåvägskommunikation.

Målgrupp: Beroende på typ av information.

Förberedelser: Bestämma plats för bordet och vilket material som ska finnas tillgängligt. Skapa eller beställa materialet. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att göra bordet intressant så att besökare stannar och tar till sig informationen. Att bedöma mängden medtagbart informationsmaterial som behövs.

Fördelar: Enkelt och ger en möjlighet för besökarna att välja intressant material att ta med sig för att läsa senare. Går att placera där många passerar.


Lägg till en kommentar