Improvisationsteater

2076-impro
Stockholms improvisationsteater ForskarFredag Stockholm 2010

Det här är en teaterform som kräver relativt lite förberedelser och i stället förlitar sig på improvisation. Konstformen att spela teater utan manus förekommer över hela världen. Ofta inbjuds publiken att ange förutsättningarna för improvisationen, t.ex. genom att ange var scenen ska utspela sig, vilka yrken och egenskaper de medverkande ska ha etc.

Stockholms improvisationsteater utvecklade tillsammans med Vetenskap & Allmänhet en förställning på ForskarFredag om astma och allergier. Där improviserade skådespelarna scener om hur det är att lida av astma och allergi, varvat med förklarande inspel från en forskare inom området.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Planera tema och upplägg samt boka lokal. Marknadsför evenemanget.

Utmaningar: Resultatet är mycket beroende på hur bra improvisationen blir.

Fördelar: Kräver relativt lite förberedelser. Mycket populärt bland ungdomar.


Lägg till en kommentar