Göra olika tester

2004-handstyrka
Testa handstyrkan – ForskarFredag Flemingsberg 2011

En aktivitet som går att variera på många olika sätt där deltagarna inbjuds att testa sig själv eller andra. Det går också att tävla om vem som bäst klarar olika tester. Testerna har anknytning till vetenskap och forskning, t.ex. handstyrka, stresskänslighet reaktionsförmåga och luktsinne. Medicinska tester brukar också vara uppskattade, t.ex. att få mäta lungfunktion, blodtryck med mera.

Målgrupp: Bred, beroende på typ av test.

Förberedelser: Utse testledare som kan ge instruktioner och hjälpa till. Bestäm plats och ordna det material som behövs. Bestäm hur eventuell prisutdelning ska ske. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att finna bra testaktiviteter.

Fördelar: Kan varieras på många sätt. Ger en effektiv ingång till dialog och information om olika typer av forskning samt tydliggör relationen mellan forskning och människors vardag.


Lägg till en kommentar