Fototävling

1997-fotot_vling
Bidrag i ForskarFredags fototävling i Skellefteå 2008.

I takt med att allt fler har en digitalkamera eller kameramobil är det relativt enkelt för många att delta i fototävlingar. Det svåra är oftast att finna ett bra tema med forskningsanknytning och ett smidigt sätt att samla in och visa upp bilderna. Ett annat moment som kan vara svårtarrangerat är en eventuell prisutdelning. Kom också ihåg att marknadsföra tävlingen i förväg.

Om bilderna ska lämnas in framkallade eller utskrivna behöver det finnas ett sista anmälningsdatum. Bilderna kan ställas ut på digitala eller fysiska skärmar, projiceras eller läggas upp på en hemsida. Om så är fallet kan inlämning av bilder och korande av vinnare ske samma dag. Digitala kameror i mobiler liksom sociala medier gör det möjligt att både sprida tävlingsbilder och snabbt samla in bilder.

ForskarFredag anordnade 2008 fototävlingen ”Forskare i Fokus!”

Målgrupp: Passar en bred målgrupp.

Förberedelser: Utse en ansvarig för tävlingen som kan ge instruktioner och hjälpa till. Bestäm hur bidragen ska utformas, lämnas in och bedömas. Ordna det material som behövs. Bestäm hur prisutdelning och visning av bilder ska ske. Bestäm ett lämpligt pris. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att finna lämpliga bedömningskriterier och följa dem. Att hitta ett smidigt sätt att ställa ut de inkomna bilderna. Att utforma eventuell prisutdelning och få folk att närvara vid den.

Fördelar: Kan ge populära utställningar som också går att visa upp digitalt.


Lägg till en kommentar