Forumteater

 

Forumteater en interaktiv form av teater där publiken har möjligheten att ändra och påverka föreställningen. Scenerna innehåller en konflikt och slutar alltid när den är som värst. När samma scen upprepas får publiken starta och stoppa föreställningen. Personen som stoppar föreställningen får ta över en av rollerna och försöka fortsätta föreställningen på ett sätt som bryter, ändrar eller undviker konflikten. När scenen är utspelad får personen gå och sätta sig i publiken igen. Original scenen spelas upp igen och publiken får återigen möjligheten att starta och stanna föreställningen. Föreställningen kan göras kortare genom att scenen bara spelas upp en gång och publiken får kommentera och guida skådespelarna istället för att själva delta.

Målgrupp: Bred, flexibel

Förberedelser: Kontakta en teatergrupp, gärna en som har tidigare erfarenhet av forumteater, och en eller flera forskare. Forskare och teatergrupp behöver mötas ett par gånger för att utarbeta föreställningen. Manusförfattaren behöver förstå forskningen och får ta hjälp av forskaren med att utveckla konkreta dilemman och situationer, helst baserade på verkliga händelser, som föreställningen kretsar kring. När manuset är färdigt repas föreställningen in. Räkna med 4 – 5 månader för förberedelser. Föreställningen kan återanvändas flera gånger.

Utmaningar: Forumteater bygger på tydlig konflikt, vilket kan vara svårt att identifiera inom forskning. Det kan leda till åsiktsskillnader mellan forskare och teatergrupp/manusförfattare. För att lösa det borde man se forumteater som ett medium att ställa en fråga, och dra den till sin spets, varpå publiken är ansvarig för diskussion och frågeställningar. Ett annat sätt är att producera fler scener som motsäger varandra, där publiken får välja sida i konflikten. Det är en fördel om forskaren kan vara på plats för att kommentera och ställa frågor under föreställningen och avsluta med att sammanfatta vad som hänt under föreställningen och påvisa hur det relaterar till deras forskning. En forumteater kräver engagemang från många. Det betyder att du behöver adekvat finansiering och en relativt lång tid för förberedelser. Skriv kontrakt med teatergruppen så att allt finns dokumenterat. Det kräver också att projektledaren tar på sig en aktiv roll för att säkra att teatergrupp och forskare möts, samt att försäkra sig om att det finns tillräckligt med material för manusförfattaren att använda sig av. När föreställningen är färdig kan den, i princip, återanvändas hur många gånger som helst.

Fördelar: Ett bra sätt att skapa engagemang och diskussion, kring ett problem eller etiskt dilemma, hos deltagare.


Lägg till en kommentar