Forskarsamtal

2131-SLU_samtal
Åse Sternesjö från SLU i forskarsamtal på ForskarFredag SLU/Skansen 2011. Foto: Sofia Ljungman

Forskarsamtal går ut på att skapa dialog mellan forskare och publik. Därför är det viktigt att inledningsvis förklara upplägget. Forskaren inleder med några minuters berättande, gärna också med någon fråga till publiken, konkreta exempel eller provokativa påståenden. Deltagarna inbjuds sedan att aktivt delta i samtalet.

Samtalsämnena bör beröra människors vardag eller på annat sätt kännas engagerande för en bred allmänhet. Undvik övergripande teman av typen Nanoteknikens risker utan formulera hellre frågor som t.ex: Kan nanopartiklar i hudkräm och färg vara farliga?

Forskaren måste vara lyhörd och intresserad av deltagarnas frågor och tankar. Lika viktigt som att behärska ämnet är att forskaren kan tala på ett lättfattligt och intresseväckande sätt.

Upplägget kan vara att flera forskare är placerade runt om i en lokal och besökarna vandrar runt som de vill, alternativt byter plats som vid speedating.

Även dialog med en forskare inför större publik kan arrangeras. För att underlätta dialogen kan en samtalsledare behövas. Denna ska strukturera samtalet, uppmuntra till inlägg och vid behov ställa frågor, förtydliga och runda av.

En forskardialog bör inte pågå så länge att ämnet känns uttömt. Idealiskt avslutas samtalet en stund efter att dialogen nått klimax.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar

Förberedelser: Hitta forskare, eventuell samtalsledare och lokal. Förbered samtalen och marknadsför arrangemanget.

Utmaningar: Hitta bra tema och forskare. Att nå ut med arrangemanget.

Fördelar: Kan på ett enkelt sätt skapa dialog mellan forskare och de närvarande.


Lägg till en kommentar