Forskar Grand Prix

Forskar Grand Prix-final 2021. Foto: VA/Erik Cronberg 

Forskar Grand Prix är en nationell tävling där forskare tävlar om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid. 5-8 forskare får i tur och ordning fyra minuter på sig att från en scen presentera sin forskning inför publik. Presentationen bedöms sedan utifrån framförande, struktur och innehåll av en jury på tre personer som företräder akademi, media respektive scenkonst. Efter en snabbrepetition från alla tävlande ger publiken först sina röster via mentometerknappar, sms eller liknande. Därefter ger juryn sina poäng. Poängen läggs ihop och det utses en vinnare som går vidare till den nationella finalen i Stockholm under senhösten.

Konceptet kommer ursprungligen från Syddansk Universitet i Danmark. Tävlingen ägde rum första gången i Sverige hösten 2012. Den arrangeras av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, VINNOVA och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna anordnas av en rad lokala arrangörer som en del av den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Målet är att ge forskare högre status och mer uppmärksamhet, men även att visa på bredden i svensk forskning.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Kontakta forskare som vill ställa upp som tävlande. Alla som arbetar med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige är välkomna att delta. Tävlingen är däremot inte öppen för den som arbetar professionellt med att endast kommunicera vetenskap. Presentationen ska göras på svenska. Alla deltagare ska få inspirerande coachning i presentationsteknik och berättande inför sin medverkan.

Kontakta tre personer som kan ställa upp som jury. En person med kompetens inom journalistik, en framstående forskare och en person med erfarenhet från scenframträdanden. Varje jurymedlem ska värdera deltagarnas presentationer med utgångspunkt i sitt eget fackområde.

Utmaningar: Tanken är att deltagarna ska komma från många olika institutioner, företag och arbetsplatser. Deltagarna bör även representera så olika ämnesområden som möjligt. Generellt brukar det vara svårare att rekrytera deltagare från hum/sam-områdena.

Tänk på att få en så jämn könsfördelning som möjligt, bland de tävlande och i juryn.

Att coacha jurymedlemmarna och låta dem träffas före tävlingen underlättar deras samspel. De bör vara väl insatta i konceptet. Deras feedback till de tävlande ska vara positiv och konstruktiv.

Arrangörerna ska inför deltävlingarna se till att forskarna får handledning/coaching i hur man presenterar sin forskning. Förberedelserna kan t.ex. starta med ett gemensamt möte där deltagarna lär känna varandra och får gemensam coaching, t.ex. av en lokal kommunikatör/skådespelare eller en erfaren kommunikativ forskare. Varje deltagare bör även få kort individuell coachning och hjälp med att finslipa sin presentation.

Fördelar: Tävlingen hjälper till att sprida information om forskning och forskare på ett lättsmält men seriöst sätt. Formen kan locka nya målgrupper som normalt inte kommer i kontakt med vetenskap. Att forskarna får träning i att presentera sin forskning på ett fort och lättförståeligt leder till att de blir mer efterfrågade att medverka i andra sammanhang, inte minst media.

Resurser: Läs mer på https://forskargrandprix.se/


Kommentering är avstängd.