Föreläsningar med mentometerfrågor

3648-sms
Özz Nujen modererar forskarpanel på ForskarFredag i Trollhättan 2011 med sms-frågor på skärm.

Att använda en tjänst där frågor kan skickas via mobiltelefonen under en föreläsning ger publiken möjlighet att fråga direkt och påverka. Detta ökar interaktiviteten. Med frågor som visas på en skärm (efter granskning och godkännande) kan deltagarna visa vad de tycker, fråga frågor och kommentera något vilket gör föreläsningen intressantare för publiken som känner sig mer delaktiga.

Sms-tjänster som dessa går att köpa av många leverantörer.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar

Förberedelser: Hitta föreläsare och lokal. Informera om aktiviteten. Förbered lämpliga frågor i samråd med föreläsaren för att få igång dialogen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta en lämplig tjänst till rimligt pris. Exempelvis mentimeter som är gratis.

Fördelar: En mentometertjänst ökar interaktionen och kan locka fler att delta.


Lägg till en kommentar