Fika med en forskare

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011ForskarFredag 2011 i Uppsala
Science Café på ett café i Uppsala med professor Helena Danielsson under ForskarFredag 2011.

Den vanligaste formen av Science café i Sverige. Samtalet sker i samband med fika, t.ex. på ett café, eller som kvällsaktivitet på en pub. Barn kan inbjudas till saftkalas med forskare. Science cafés, eller vetenskapscaféer, är ett internationellt koncept som går ut på att en eller flera forskare har ett samtal med deltagare på ett café eller i en annan informell miljö, med möjlighet för förtäring. I Sverige är det vanligaste upplägget en kort inledning av en eller flera forskare, följt av ett längre moderatorlett samtal mellan alla deltagare. Målet är att skapa dialog och interaktivitet så att både forskare och deltagare får nya perspektiv.

Att anordna ett Science café är inte svårt. Allt som behövs är ett intressant ämne, en engagerad forskare, en bra mötesplats, en samtalsledare, fika och marknadsföring så att människor hittar dit.

Moderatorn presenterar inledningsvis ämnet, de praktiska förutsättningarna och den/de medverkande. Varje forskare ger sedan en kort introduktion till ämnet, om möjligt med konkreta exempel. Därefter lämnar samtalsledaren ordet fritt. Någon deltagare kan vara vidtalad att ge en inledande synpunkt så att samtalet enkelt kommer igång.

Moderatorns roll är att fördela ordet, vid behov förtydliga frågorna och se till att samtalet blir lättillgängligt och möjligt att delta i för alla som vill. Diskussionen bör inte pågå så länge så att ämnet känns uttömt. Förhoppningen är att deltagarna i stället vill stanna efteråt och fortsätta diskussionen kring borden. Det är förstås viktigt att alla deltagare kan se och höra forskaren och varandra bra. Mikrofoner rekommenderas – även en/några som publiken/deltagarna kan använda.

Det är nödvändigt att både de medverkande forskarna och samtalsledaren har förstått cafékonceptet, inte minst att det handlar om tvåvägskommunikation mellan publiken och forskarna, och inte är en traditionell föreläsning eller paneldiskussion. För att underlätta finns enkla instruktioner för forskare och samtalsledare, liksom tips för arrangörer av science cafés. Dessa är sammanställda av Vetenskap & Allmänhet i samarbete med British Council och finns även på: www.sciencecafe.se

För att få ämnet belyst på många sätt kan forskare inom olika discipliner vidtalas. En nackdel är risken att forskarna talar för mycket med varandra så att publiken mer blir åskådare än deltagare. En rekommendation är därför att inte ha mer än tre medverkande utöver moderatorn.

De medverkande får sällan arvode utan brukar tackas genom fri förtäring och en present. För ett lyckat Science café är marknadsföringen viktig.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar

Förberedelser: Hitta lokal med teknisk utrustning, samtalsledare och forskare, förbered samtalet och marknadsför arrangemanget. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta lämpliga ämnen och forskare, marknadsföra arrangemanget.

Fördelar: Ger bra möjlighet till dialog mellan forskare och besökare, är relativt enkelt och billigt att arrangera. Kräver inte mycket förberedelsetid för medverkande forskare.


Lägg till en kommentar