Fest

1957-_MG_0696
Forskarmingel på ForskarFredag i Trollhättan 2011.

En ”Forskarfest”, är en aktivitet som både kan locka besökare och vara trevlig för forskarna. En fest kan variera mycket i storlek och utformning, men i regel äger den rum på kvällstid och kräver lite arbete för att skapa rätt stämning (lokal, musik, tilltugg osv.). Överväg också hur festen organiseras för att skapa goda möjligheter till samtal med forskarna. Ett knep är att ha dialog/diskussionskort utlagda med frågor som rör forskning och olika forskningsrelaterade frågor.

Marknadsföringen är avgörande för att locka festdeltagare.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta en lokal och se till att den ställs i ordning (utsmyckning, musikanläggning, tilltugg osv). Bestäm tider för festen och undersök om tillstånd behövs. Hitta forskare som vill vara med. Marknadsför festen. Försök beräkna antalet förväntade besökare.

Utmaningar: En fest är en mer omfattande aktivitet som kräver en del förberedelser för att bli lyckad. Se också till att det inte blir en ”firmafest” för forskarna utan syftet är dialog med allmänheten.

Fördelar: Har potential att locka många besökare och även vara en trevlig aktivitet för forskarna.


Lägg till en kommentar