Enkäter/intervjuer

2021-enk_t
Enkätifyllnad under ForskarFredag Stockholm.

Besökarna får delta i forskning genom att svara på en enkät eller medverka i en Svaren utgör sedan en del av ett statistiskt material för forskning.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta forskare som behöver data. Ordna enkäter eller intervjumaterial. Finna ett lämpligt sätt att återkoppla resultaten till de deltagare som så önskar. Stämma av etiska aspekter och behov av att ha målsmans tillstånd om underåriga deltar i undersökningen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att finna ett lämpligt forskningsområde och sammanställa det insamlade materialet. Att återkoppla resultaten till deltagarna.

Fördelar: Relativt enkel att genomföra. Bidrar på ett konkret sätt till riktig forskning.


Lägg till en kommentar