Disputation

2064-Forskarfredag_Stenungsund
Besökare på föreläsning under ForskarFredag i Stenungsund..

Forskarstuderande examineras vid en disputation då de redogör för och försvarar sin avhandling. Disputationer har förekommit som en del i programmet under ForskarFredag. Tyvärr brukar disputationer hållas på en nivå som kan vara svår att följa, om åhöraren inte redan är väl insatt i ämnet. Det kan dock vara intressant att se hur en forskarexamen går till.

Målgrupp: Snäv, kunskaper om forskningsområdet behövs ofta.

Förberedelser: Hitta en lämplig disputation och bjud in besökare. Fråga om upplägget och överväg att ge besökarna extra förklarande information. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Svårt att hitta en disputation där nivån inte blir för avancerad för besökarna.

Fördelar: Ger insikt i aktuell forskning.


Lägg till en kommentar