Dina sinnen

1887-toolbox_forskarfredag_9
Besökare testar sin motorik kontra synintryck på ForskarFredag i Skellefteå 2008.

Prova-på-aktiviteter

Det går att anordna många olika typer av prova-på-aktiviteter där man får prova olika saker med anknytning till vetenskap och forskning. I regel medverkar en eller flera forskare som kan förklara vetenskapen bakom aktiviteten. Anpassa den vetenskapliga nivån och materialet som används efter målgruppen.

Dina sinnen

Besökarna får prova hur deras sinnen reagerar på olika upplevelser. Det kan t.ex. handla om synvillor, olika smaker och att vara med om känselupplevelser utan synintryck. Forskare bör medverka för att förklara vad som händer i kroppen.

Målgrupp: Passar särskilt bra för yngre, men även vuxna brukar vilja delta.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna med det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och delta.

Fördelar: Intressant och vardagsnära aktivitet som lockar till dialog.


Lägg till en kommentar