Din hälsa

1902-toolbox_forskarfredag_19
Sofie Persson, projektassistent inom tillämpad Hälsoteknik testar besökarnas hälsa under ForskarFredag Karlshamn 2010.

Deltagarna inbjuds att undersöka sin hälsa med olika metoder och med hjälp och förklaringar från en eller flera forskare. Exempelvis kan blodtryck, puls, lungfunktion och stressnivå mätas.

Målgrupp: Passar en bred målgrupp.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att balansera antalet stationer mot mängden besökare som vill testa sin hälsa.

Fördelar: Lockar en bred målgrupp och är vardagsnära.


Lägg till en kommentar