Dialogsamtal vid runda bord

1883-toolbox_forskarfredag_24
Rundabordsdiskussioner på VA-dagen 2010

Rundabordsdiskussioner eller så kallade dialogseminarium är en mötesform med forskare som brukar ge goda möjligheter för dialog. Forskare och aktivitetsdeltagare sätter sig tillsammans i grupper vid mindre bord och diskuterar ett eller flera ämnen.

Diskussion i mindre grupper gynnar ett fritt och informellt samtal med forskare. Besökarnas tankar och idéer fångas upp och även forskarna kan få nya kunskaper och perspektiv av att medverka.

Borden behöver i praktiken inte vara runda. Viktigt är dock att de inte är för stora så att det inte blir för många i varje grupp och att alla vid ett bord utan svårighet kan prata med och höra varandra. Samtalen kan vara upplagda utifrån olika frågor och en samtalsledare kan med jämna mellanrum styra samtalen till nya sådana. I slutet av sessionen kan moderatorn gå runt bland borden och be några av deltagarna återberätta vad som sagts vid deras bord. Om mer dokumentation är önskvärd kan varje bord också ha en rapportör som för anteckningar.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta lämplig lokal med lagom stora bord, hitta forskare, bestämma tema och informera om aktiviteten. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta en bra lokal med lämpliga bord.

Fördelar: Ger möjlighet för alla deltagare att samtala med forskare på ett informellt sätt. Ger besökarna möjlighet att föra fram sina tankar och idéer och möjlighet för arrangörerna och forskarna att fånga upp dessa.


Lägg till en kommentar