Bussresa med forskare

För att visa intressanta företeelser i närområdet kan en bussresa anordnas tillsammans med forskare. Idén är att hälsa på olika verksamheter på plats och höra de som själva är engagerade berätta om den. Till exempel anordnade projektet Avtryck en bussresa till olika platser med stadsodling för att visa hur ideellt engagemang kan organiseras på vitt skilda sätt inom samma intresseområde. Allt från gerillaodling utan medlemsregister till den 100-åriga kolonilottsrörelsen. Som guide hade man en forskare som berättade om engagemangets historia i Sverige och hur stadsodlingen utvecklats genom åren. På de olika platserna intervjuades representanter från verksamheterna av forskaren.

Vid ett annat tillfälle visades olika former av religiöst engagemang. Man besökte två platser, en där katoliker, muslimer och protestanter samarbetar i socialt arbete och en där andliga sökare träffas för att hitta sin egen religion. Många andra ämnen kan naturligtvis också fungera, till exempel närområdeshistoria, m.m. Även ForskarFredag Stockholm genomförde konceptet år 2013.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser:

Kontakta en eller flera forskare som forskar om det ni vill berätta om eller visa. Ta reda på intressanta engagemang och platser att besöka i närområdet, gärna i samarbete med forskaren/forskarna. Kontakta representanter från dessa och var tydlig med hur det kommer sig att ni kontaktar dem och vad ni vill veta om deras verksamhet. Var lyhörd för vad de vill berätta. Det är viktigt att representanten följer den röda tråden i bussresans innehåll eftersom man ofta har väldigt kort tid på platsen, kanske bara tjugo minuter. Representanten kan följa med på bussen efter besöket och ta frågestunden där. Dels för att vinna tid, dels för att det är en plats där det är lätt för passagerarna att interagera.

Boka en buss och kontrollera att bussen har ett bra ljudsystem med trådlös mikrofon. Detta är viktigt så att alla kan höra när passagerarna ställer frågor men även för att guiden ska kunna se sina passagerare och ha ögonkontakt under guidningen.

Om det är okej med forskarna, kan de agera guider på resan, i annat fall behövs någon som leder resan och samtalet. Guiden behöver vara en person som är bra på att inspirera och motivera passagerarna att ställa frågor. Det blir effektfullt om guiden berättar något om det man ser utanför fönstret när man passerar, som rör temat för bussresan. Det är också bra att lägga en längre resa i början där forskaren kan ge en kortare föreläsning, så att alla i bussen får en gemensam kunskapsbas och introduktion i ämnet innan man kommer fram. Frågestunder passar bra att förlägga till resan mellan de olika platserna.

Utmaningar:

Det tar oftast minst en halvdag att genomföra en sådan här resa. Glöm därför inte fika och/eller lunch. Tidsplaneringen är central och det är viktigt att räkna med alla mellantider. Se till att lägga in tio minuter för på- respektive avstigning och att räkna in tiden det tar för gruppen att gå till lokalen. Skicka sedan tidsschemat till bussbolaget och dubbelkolla med dem så att de tycker att det ser realistiskt ut. Se till att en person har koll på tiden under resan och kom överens om tecken med representanterna och forskarna så att de ser när tiden är slut.

Parkeringsplats är inte en självklarhet, dubbelkolla detta med bussbolaget och representanterna. Anlita gärna ett lokalt bussbolag som känner till området.

Fördelar:

Konceptet tydliggör forskningen på ett väldigt konkret sätt genom att visa på samband mellan olika platser och företeelser. Det blir effektfullt när deltagarna får undersöka platserna tillsammans med forskaren. Det kan leda till gemensamma aha-upplevelser. En bussresa är ett forum där många kan känna sig bekväma i att delta i diskussioner och att göra sin röst hörd. Att resa tillsammans skapar en god stämning i gruppen och bildar en bra atmosfär för samtal och nätverk.

Resurser:

Läs mer om konceptet på Ideell Arena


Lägg till en kommentar