Band

2629-toolbox_forskarfredag_23
Ett band bestående av forskare och anställda vid Högskolan Väst spelar på Science After Work under ForskarFredag i Trollhättan.

Att låta forskare uppträda som ett musikband är ett bra sätt att visa att forskare är vanliga människor med andra intressen än forskning. Det bästa är förstås att anlita ett band som redan spelar tillsammans men det kan också gå att samla forskare och studenter för något gemensamt framträdande. Fundera på vilken plats och scen som är lämplig.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta forskare som spelar instrument och gärna i ett band, hitta en lämplig scen, ordna med ljud och ljus och marknadsför arrangemanget.

Utmaningar: Att hitta forskare som spelar.

Fördelar: Lätt att anordna om ett villigt band hittas. Brukar vara uppskattat som ett komplement till mer traditionella experiment- och dialogaktiviteter.


Lägg till en kommentar