Bakom produktionen

Detta är en verktygslåda som vill ge inspiration och förslag på olika aktiviteter för att kommunicera forskning.

Utgångspunkten är aktiviteter som genomförts under vetenskapsfestivalen ForskarFredag under åren 2005-2017. (Se ForskarFredag.se)

ForskarFredag har samordnats nationellt av Vetenskap & Allmänhet, VA, sedan 2006 som en del i EU-initiativet European Researchers’ Night.

VA är en ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga. Vi vill åstadkomma samtal i nya former om frågor kring forskning som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör utgå från folks frågor, intressen och oro, snarare än från vad forskarna vill föra ut.

Produktionen är gjord av Vetenskap & Allmänhet, VA  med stöd av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen.


Lägg till en kommentar