Papper

2032-papper
Papperstillverkning- ForskarFredag Karlshamn

Besökarna får tillverka eget papper. Det kan vara en praktisk inledning till att prata om olika vetenskapliga processer och olika forskningsområden.

Målgrupp: Bred men passar speciellt de yngre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Bedöma mängden material som kommer att behövas. Se till att det inte blir alltför långa köer vid mer tidskrävande moment.

Fördelar: Ger besökarna något användbart att ta med sig hem.


Mattesafari

2029-Mattepalatset
Mattepalatset på Navet – ForskarFredag Borås

Besökarna får undersöka hur olika former av matematik fungerar under ledning av en forskare. Upplägget är att göra en upptäcktsresa i matematikens värld där olika matematiska företeelser undersöks. Har genomförts på Navet Science Centers Mattepalats under ForskarFredag i Borås.

Målgrupp: Passar de yngre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna material och medverkande forskare. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att göra aktiviteten engagerande och att skapa en sammanhängande ”safari”.

Fördelar: Ett sätt att göra matematik rolig och intressant för en yngre målgrupp.


Ta fram DNA

2027-KIWI_DNA
Besökare undersöker hur man kan få fram DNA ur en kiwi under ForskarFredag i Umeå 2011. Foto: Jessica Lindmark

Besökarna får prova på att ta fram DNA. Numera är metoderna för att extrahera DNA enkla och standardiserade. Därmed går det tämligen enkelt att genomföra denna aktivitet med ledning av en eller flera forskare.

Målgrupp: Passar en bred målgrupp.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram material och forskare. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Beställa tillräckligt mycket materialoch finna medverkande som kan leda aktiviteten.

Fördelar: Upplevs av många som en möjlighet att få prova på avancerad forskning.


Djur och växter

2025-ullhandskrabba_110923
Levande krabba på ett köpcenter – ForskarFredag Lidköping 2011. Foto: Lidköpingsnytt

Besökarna får komma i närkontakt med och lära känna olika djur eller växter samtidigt som en eller flera forskare berättar om dem. Aktiviteten kan med fördel genomföras i samarbete med t.ex. en djurpark eller botanisk trädgård.

Målgrupp: Passar alla.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Se till att djur och växter finns tillgängliga. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta en bra plats för aktiviteten.

Fördelar: Brukar särskilt uppskattas av de yngre. Levande organismer drar alltid folk.


Elförbrukning

1889-FF2010cykel
En besökare på ForskarFredag Skellefteå 2010 undersöker hur mycket energi det går åt att hålla lamporna på cykeln tända.

Deltagarna får med hjälp av olika verktyg undersöka och mäta hur mycket el olika prylar i hemmet förbrukar. Det går också att komplettera med mer praktiska aktiviteter som t.ex. att genom att trampa på en träningscykel generera tillräckligt med ström för att tända glödlampor. Aktiviteten bör vara bemannad av forskare.

Målgrupp: Passar en bred målgrupp.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material och forskare. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Ordna fram det material som behövs och hitta en bra plats för aktiviteten.

Fördelar: Kopplar samman vardag och forskning på ett konkret sätt.


Enkäter/intervjuer

2021-enk_t
Enkätifyllnad under ForskarFredag Stockholm.

Besökarna får delta i forskning genom att svara på en enkät eller medverka i en Svaren utgör sedan en del av ett statistiskt material för forskning.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Hitta forskare som behöver data. Ordna enkäter eller intervjumaterial. Finna ett lämpligt sätt att återkoppla resultaten till de deltagare som så önskar. Stämma av etiska aspekter och behov av att ha målsmans tillstånd om underåriga deltar i undersökningen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att finna ett lämpligt forskningsområde och sammanställa det insamlade materialet. Att återkoppla resultaten till deltagarna.

Fördelar: Relativt enkel att genomföra. Bidrar på ett konkret sätt till riktig forskning.


Massexperiment

Barn räknar stjärnor i Stjärnförsöket 2019 för att kartlägga ljusföroreningar. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet.

I medborgarforskning, eller citizen science, bjuds allmänheten in att delta i ett forskningsprojekt. Genom att involvera många deltagare får forskare tillgång till en stor mängd geografiskt spridd data.

ForskarFredags Massexperiment har arrangerats sedan 2009, läs mer här!

Målgrupp: Bred, ofta skolelever.

Förberedelser: Hitta ett forskningsprojekt som har nytta av att få hjälp av ett stort antal icke-forskare med att samla in, och eventuellt analysera, data. Gör uppgiften så enkel och tydlig som möjligt och ta fram tydligt informationsmaterial. Marknadsför aktiviteten mot målgruppen.

Genomförande: Se till att en forskare finns till hands under hela processen och kan svara på frågor och ge råd. Underlätta dialogen genom en Facebook-grupp, videor, livechattar m.m. Glöm inte att berätta för deltagarna vad deras insats ledde till!

Utmaningar: Att hitta ett lämpligt projekt och forskare som vill använda sig av metoden. Att göra det enkelt för deltagarna att utföra uppgiften och rapportera in datan. Att samla in och sammanställa data på ett effektivt sätt.

Fördelar: Kan ge relevanta forskningsresultat. Med rätt tema går det att engagera många genom en enda aktivitet. Ger allmänheten inblick i hur forskning går till och deltagarna kunskap i vetenskaplig metod samt möjlighet att känna sig delaktiga. Uppmärksammas ofta av media.


Sudoku

1919-suduko

Besökarna får prova på sudoku eller att konstruera ett eget sudoku samtidigt som de samtalar med forskare om matematik. Det går även att låta deltagarna tävla om t.ex. vem som löser ett sudoku snabbast eller vem som konstruerar det bästa egna sudokut.

Målgrupp: Passar lite äldre målgrupper, liksom vissa ungdomar.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och delta.

Fördelar: Enkel att anordna. Brukar vara uppskattad av relativt få men desto mer engagerade deltagare.


Skriva tecken

2019-forskarfredagUUtecken
Sofia Wiklander får lära sig om kinesiska tecken av Anna Edlund – ForskarFredag Uppsala 2008. Foto: Tommy Westberg

Besökarna får prova på att skriva olika typer av tecken som används i olika alfabet. Samtidigt kan språkforskare förklara tecken, alfabet och språk.

Målgrupp: Passar såväl yngre som äldre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna med det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och delta.

Fördelar: Enkel att anordna. En bra aktivitet inom humaniora som anknyter till språk och olika kulturer.


Dina sinnen

1887-toolbox_forskarfredag_9
Besökare testar sin motorik kontra synintryck på ForskarFredag i Skellefteå 2008.

Prova-på-aktiviteter

Det går att anordna många olika typer av prova-på-aktiviteter där man får prova olika saker med anknytning till vetenskap och forskning. I regel medverkar en eller flera forskare som kan förklara vetenskapen bakom aktiviteten. Anpassa den vetenskapliga nivån och materialet som används efter målgruppen.

Dina sinnen

Besökarna får prova hur deras sinnen reagerar på olika upplevelser. Det kan t.ex. handla om synvillor, olika smaker och att vara med om känselupplevelser utan synintryck. Forskare bör medverka för att förklara vad som händer i kroppen.

Målgrupp: Passar särskilt bra för yngre, men även vuxna brukar vilja delta.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna med det material och de forskare som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att stanna och delta.

Fördelar: Intressant och vardagsnära aktivitet som lockar till dialog.