Vandringsutställning

2087-FFUM2006

Att använda sig av en utställning som flyttar mellan olika orter kombinerar fördelen att få som bor på orten upplevt den tidigare med att utställningen redan finns tillgänglig. Ett exempel på en vandringsutställning som använts inom ramen för ForskarFredag är Riksutställningars och Vetenskapsrådets vandringsutställning ”Se Hjärnan”.

Målgrupp: Beroende på typ av utställning.

Förberedelser: Beställa utställningen i tid (ibland kan det vara år av väntan på sin tur). Se till att utställningen är på plats, anpassa presentationen av den och eventuellt hitta forskare som kan presentera den. Informera om när utställningen är öppen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att presentera utställningen på ett bra sätt och att rekrytera någon som kan medverka för att presentera den och svara på frågor.

Fördelar: Ingen ny utställning måste skapas och det är inte en permanent utställning som många på orten redan sett. Vandringsutställningar är ofta populära, välgjorda och utprovade på en bred allmänhet.


Konstutställning

2084-Bo_Carlsson_FFKalmar

En utställning om ett forskningsområde där budskapet i första hand förs fram genom konst eller en utställning som behandlar konstvetenskap. Om utställningen ska föra fram forskning via konstverk är det viktigt att den blir lättillgänglig och att den fångar besökarnas intresse. Om utställningen handlar om konstvetenskap är det viktigt att forskningen förklaras på ett bra sätt, gärna av en forskare. Valet av plats påverkar i hög grad antalet besökare.

Målgrupp: Beroende på typ av utställning.

Förberedelser: Bestämma tema och lämpliga konstverk. Bestämma utställningslokal och eventuellt hitta forskare som kan närvara. Arrangera utställningen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Det kan vara svårt att hitta lämplig konst och plats för utställningen.

Fördelar: Konstutställningar kan intressera även de som inte vanligtvis är intresserade av vetenskap.


Fotoutställning

2082-fotoutst_llning

Det går att skapa en utställning om ett forskningsområde eller om forskares arbete där budskapet i första hand förs fram genom fotografier. Viktigt är att hitta foton som på ett bra sätt för fram relevant information om forskningen men som också fångar besökarnas intresse. Valet av plats är också betydelsefullt eftersom det i hög grad brukar påverka antalet besökare.

Ett exempel på en fotoutställning som genomförts under ForskarFredag är när Joachim Grusell ställde ut fotografiska porträtt av forskare verksamma vid Högskolan i Kalmar i annorlunda miljöer kopplade till deras forskning. Utställningen visades på forskningsstationen Linné på Öland.

Målgrupp: Beroende på typ av utställning.

Förberedelser: Bestämma tema och lämpliga foton. Boka utställningslokal och hitta forskare som kan medverka. Eventuellt framkalla foton. Att hitta rätt plats för utställningen. Marknadsför aktiviteten.

Fördelar: Fotoutställningar är ofta lättillgängliga och relativt billiga att skapa. De är oftast tilltalande för en bred målgrupp.

Utmaningar: Det kan vara svårt att hitta lämpliga fotografer/teman och plats för utställningen.


Filmvisningar

1926-toolbox_forskarfredag_9
Foto: Alexandre Saes

Välgjorda filmer kan ofta skildra skeenden och forskning på ett fängslande sätt. Ha alltid en forskare närvarande för att svara på frågor efteråt.

Det går att kombinera filmvisning med debatt, frågestund, diskussion och föreläsningar.

Exempel på filmvisningar under ForskarFredag:
Livsviktigt av Folke Rydén, Robotfilmen Wall-E, Spelfilmen I rymden finns inga känslor, skräckfilmen Motorsågsmassakern och dokumentärfilmen Underkastelsen av Stefan Jarl.

Målgrupp: Beroende på typ av film.

Förberedelser: Finna en lämplig film och plats för filmvisningen. Ordna så att all teknik fungerar samt informera om filmvisningen. Bestämma om föranmälan krävs och bedöma hur många som kan se filmen samtidigt i lokalen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att bedöma lämplig lokalstorlek och finna bra teknik för filmvisningen. Att hitta en film med hög kvalitet och för rätt målgrupp.

Fördelar: Film är ett lättillgängligt medium för de flesta och med en välgjord film är det möjligt att föra fram mycket information på ett intresseväckande sätt. Inte minst unga attraheras av detta medium.


Ungdomsparlament

2007-ungparlament
Under ForskarFredagen valdes Richard Stenlander att representera Sverige vid European Youth Science Parliament i Bryssel 2010.

Ungdomsparlament är en form av diskussions- och inflytandeforum för ungdomar. Deltagarna diskuterar och analyserar aktuella frågor efter inledande presentationer av temat. Sedan tas förslag på lösningar fram och formuleras i form av motioner. Ofta debatteras också slutförslagen i närvaro av beslutsfattare. Ungdomsparlament kan arrangeras kring aktuella forskningsfrågor för att engagera ungdomar och ge dem möjlighet att lära sig mer om forskning och kopplingen till politiska beslut.

Ett exempel är Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige som Vetenskap & Allmänhet samarbetade med under ForskarFredag 2010 i EU-projektet “2WAYS”.

Målgrupp: Ungdomar.

Förberedelser: Finna lämpligt tema och lokal. Marknadsför aktiviteten i god tid och samla in anmälningar. Ordna med fika och material. Utforma schema och skicka ut information till deltagarna.

Utmaningar: Att hitta ett lämpligt tema och att få beslutsfattare att delta..

Fördelar: Kan skapa stort engagemang för frågorna hos de deltagande.


Raketer

2040-rakettillverkning
Raket tillverkning under ForskarFredag i Karlstad 2010.

Besökarna får tillverka egna raketer, vilket anknyter till fysik, teknik och aerodynamik.

Målgrupp: Passar de yngre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten, bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram materialet som behövs. Marknadsför aktiviteten. Kan vara bra med föranmälan.

Utmaningar: Bedöma mängden material som går åt. Kan vara farligt för deltagarna, beroende på tillverkningsmetod.

Fördelar: Brukar uppskattas av de yngre.


Plast

2038-plast
Foto: maplin.co.uk

Besökarna får forma och skapa med plast, vilket sker genom en kemisk process. Lättsmält polymorf plast som går att forma upprepade gånger kan med fördel användas.

Målgrupp: Passar de yngre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Bedöma mängden material som går åt.

Fördelar: Ger insikt i hur ett av våra vanligaste vardagsmaterial tillverkas.


Slime

2036-slime_lokstallarna_011
Brukar uppskattas av de yngre.

Besökarna får tillverka slime, vilket sker genom en kemisk process. Ett praktiskt arbete för att ta fram en produkt som fascinerar kombineras med information om vad som händer i processen.

Målgrupp: Passar de yngre.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att på ett naturligt sätt väva in kopplingen till forskning och vetenskap.


Textilprodukter

2034-seamhack17
Seamhack, ForskarFredag Göteborg

Besökarna får tillverka en textilprodukt av något slag, vilket anknyter till textilvetenskap. Seamhack är en populär aktivitet som har arrangerats under ForskarFredag i Göteborg. Deltagarna inbjuds att skapa nya, fantasifulla och unika kreationer av gamla kläder, resttyger, knappar och annat material. Samtidigt får de fördjupning i form av forskarpresentationer om t.ex. modevetenskap, smarta textilier och screentryck.

Målgrupp: Passar ungdomar.

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Bedöma mängden material som behövs.

Fördelar: Ger besökarna något användbart att ta med sig hem. Praktiskt arbete kombineras med kunskapsinhämtning. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan med fördel presenteras.


Hygienprodukter

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011ForskarFredag 2011 i Uppsala
Tillverkning av parfym. ForskarFredag Uppsala 2011.

Besökarna får tillverka olika typer av hygienprodukter, t.ex. hudkräm, perfym eller tvål, vilket är en kemisk process. Det kan vara en praktisk inledning till att prata om olika vetenskapliga processer och olika forskningsområden.

Målgrupp: Bred men passar speciellt ungdomar

Förberedelser: Utse någon som kan leda aktiviteten. Bestäm var och hur den ska ske. Ordna fram det material som behövs. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Bedöma vilken mängd material som behövs.

Fördelar: Ger besökarna något användbart att ta med sig hem.