Museum

Kalmar Läns Museum
Foto: Pierre Rosberg

Visningar på museum kan genomföras förbokade eller öppna. De kan vara generella visningar eller specifika visningar av vissa utställningar. Museum är också lämpliga platser för öppna hus. Visningarna och öppet hus kan också genomföras i kombination med t.ex. föreläsningar, filmvisning, träffar med forskare eller uppvisning av experiment.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Eventuella val av utställningar, förberedelse av information och eventuella aktiviteter. Informera om att det kommer vara öppet på ett annorlunda sätt när det är öppet hus eller visning. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få folk att komma, många har kanske redan besökt museet tidigare.

Fördelar: Museum är utformade för att föra fram information och budskap. Ofta finns mycket intressant material redan tillgängligt att visa upp.


Högskolevisning

1922-toolbox_forskarfredag_8
Uppsala universitet.

Visningar av en högskola eller ett universitet går att genomföra på många sätt. Det kan vara en övergripande visning av själva lärosätet eller en mer specifik visning av ett visst ämne eller en institution. Visningarna kan också genomföras i kombination med t.ex. föreläsningar, filmvisning, träffar med forskare eller demonstration av experiment. Visningarna kan vara speciellt tacksamma i rekryteringssyfte.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Förbereda presentationer och lokaler, anordna eventuella aktiviteter i lokalerna. Se till att det finns forskare som kan närvara. Informera om att det kommer vara öppet på ett annorlunda sätt när det är öppet hus eller visning.

Utmaningar: Att få folk att komma, många har kanske redan besökt lärosätet. Ibland ligger campus utanför orten. Att anordna intressanta aktiviteter när besökarna väl är på plats.

Fördelar: Intressant miljö för den som funderar att studera vid lärosätet, mycket forskning bedrivs vid lärosätena och därför är de bra miljöer för att visa upp aktuell forskning.


Informationsbord

1879-toolbox_forskarfredag_30

Ett enkelt och okomplicerat sätt att göra informationsmaterial tillgängligt är att ställa fram bord med materialet på. Detta kan besökarna titta på och bläddra i och vanligtvis finns också material tillgängligt som besökarna kan ta med sig. Valet av plats påverkar i hög grad antalet besökare. Det är förstås bra att placera bordet där många passerar. Bemanna gärna bordet för att ge möjlighet till dialog och tvåvägskommunikation.

Målgrupp: Beroende på typ av information.

Förberedelser: Bestämma plats för bordet och vilket material som ska finnas tillgängligt. Skapa eller beställa materialet. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att göra bordet intressant så att besökare stannar och tar till sig informationen. Att bedöma mängden medtagbart informationsmaterial som behövs.

Fördelar: Enkelt och ger en möjlighet för besökarna att välja intressant material att ta med sig för att läsa senare. Går att placera där många passerar.


Informationstält

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011ForskarFredag 2011 i Uppsala
Tält på stora torget i Uppsala, ForskarFredag 2011.

Ett enkelt och okomplicerat sätt att göra informationsmaterial tillgängligt är att ställa upp ett tält med information och eventuellt även aktiviteter. Förbipasserande kan gå in i tältet och vanligtvis finns också material som besökarna kan ta med sig om de vill fördjupa sig.Valet av plats påverkar i hög grad antalet besökare. Det är bra att placera tältet där många passerar.

Målgrupp: Beroende på typ av information.

Förberedelser: Bestämma plats för tältet och vilket material som ska finnas tillgängligt. Ordna eventuellt tillstånd för att sätta upp tältet. Konstruera eller beställa tält och informationsmaterial. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att göra tältet intressant så att besökare stannar och tar till sig informationen. Att bedöma mängden medtagbart informationsmaterial som behövs.

Fördelar: Möjlighet att nå mångatill låg kostnadoch ger besökarna möjlighet att välja intressant material att ta med sig för att läsa senare. Går att placera där många passerar oberoende av väder.


FF-Bakelse

2141-cupcake

En bakelse med logotyp, i detta exempel ForskarFredags, kan vara ett bra sätt att marknadsföra evenemanget och få besökare att stanna till.

Under ForskarFredag har bakelser med EU-ländernas flaggor används. Dessa skulle paras ihop med ländernas namn; en kul och lite oväntad tävling som samtidigt underlättade att få igång en EU-relaterad dialog.

Målgrupp: Anpassningsbar, särskilt lämplig för de yngre besökarna.

Förberedelser: Designa bakelsen och beställa eller baka ett lämpligt antal. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att bedöma lämpligt antal bakelser.

Fördelar: Bakelser tilltalar många och ger ett välkomnande och hemtrevligt intryck. De kan locka folk att komma fram till ett informationstält eller informationsbord, dvs, fungerar som isbrytare och inspirerar till samtal.


Affischutställning

2093-Sv_rd
Affischer om svärdforskning – ForskarFredag Uppsala 2011.

En affischutställning är en enklare utställning med affischer och postrar om olika vetenskapliga ämnen. De kommer bäst till sin rätt om forskarna som står bakom affischerna kan närvara. En variant på affischutställning är att låta andra än forskarna själva göra affischerna.

Målgrupp: Beroende på typ av utställning.

Förberedelser: Skapa eller införskaffa affischer och se till att det finns någon som kan närvara och prata om dem. Bestäm var de ska ställas ut och informera om hur och var utställningen finns. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att se till att affischerna målgruppsanpassas, blir tydliga och på rätt nivå för besökarna.

Fördelar: Kräver inget dyrt utställningsmaterial och utställningen är lätt att ställa fram och återanvända när affischerna väl är skapade.


Utomhusutställning

2091-FFKarlstad_solsystem
Utomhusutställning om solsystemet – ForskarFredag Karlstad 2010.

Att anordna en utställning utomhus gör det möjligt för fler att uppmärksamma den jämfört den målgrupp som kanske väljer att gå på en museiutställning. Värt att tänka på är att det i regel kräver mer arbete att ställa ut saker utomhus och att vädret kan ställa till problem. Valet av plats är också viktigt eftersom det i hög grad kommer att påverka antalet besökare. En utomhusutställning kan innehålla olika typer av material, läs mer under de andra typerna av utställningar för fler uppslag på olika typer av utställningsmaterial.

Målgrupp: Beroende på typ av utställning.

Förberedelser: Se till att utställningen har material och tema som passar att ställas ut utomhus. Välja en plats som många passerar. Se till att utställningen kan hantera olika typer av väder. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att hitta rätt plats och att göra utställningen vädertålig. Att göra en utställning som får förbipasserande att stanna och fördjupa sig i materialet. Att målgruppsanpassa materialet till rätt målgrupp.

Fördelar: Besökarna behöver inte övertalas att gå in i en byggnad. Många som inte vanligtvis är särskilt intresserade av vetenskap eller att gå på museum kan med rätt typ av utställning välja att stanna och titta på den. Utställningen går att ställa upp där många passerar.


Museiutställning

lidköping_inlaga_ENG_150x150_ej tryck.indd
Vänermuseet håller öppet hus – ForskarFredag Lidköping

Att visa en utställning på ett museum i samband med ett öppet hus eller visningar av museet är ett enkelt sätt att förmedla information om ett specifikt forskningsområde. Att enbart ha visningen som en enskild aktivitet är också möjligt, liksom att kombinera den med andra aktiviteter i museet.

Målgrupp: Beroende på typ av museum och utställning.

Förberedelser: Förbereda eventuella andra aktiviteter i kombination med utställningen, se till att personal finns på plats. Informera om hur utställningen är öppen. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att få besökare att komma, många har kanske redan sett utställningen.Ett sätt är att locka med något nytt som att få möta forskare inom ämnesområdet.

Fördelar: Utställningen finns redan och är ofta välgjord. Museum är till för att kommunicera kunskap och vetenskap och med närvarande forskare tillförs ytterligare en dimension.