Lunchföreläsning

2061-forskarlunch
Forskarlunch – ForskarFredag Borås

Att lägga en föreläsning på lunchtid och tillhandahålla någon slags mat kan vara effektivt för att locka besökare. Föreläsningen kan variera i format men bör inte vara längre än en vanlig lunchrast. Se till att det finns tid för frågor och diskussion på slutet.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar

Förberedelser: Hitta föreläsare och lokal. Beställa lunch och informera om aktiviteten. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta lämpligt tema för föreläsningen, ev finna finansiering av lunchmaten.

Fördelar: Att kombinera föreläsning med lunch tilltalar den som har ont om tid eller inte brukar gå på längre föreläsningar. Gratislunch brukar alltid vara attraktivt.


Disputation

2064-Forskarfredag_Stenungsund
Besökare på föreläsning under ForskarFredag i Stenungsund..

Forskarstuderande examineras vid en disputation då de redogör för och försvarar sin avhandling. Disputationer har förekommit som en del i programmet under ForskarFredag. Tyvärr brukar disputationer hållas på en nivå som kan vara svår att följa, om åhöraren inte redan är väl insatt i ämnet. Det kan dock vara intressant att se hur en forskarexamen går till.

Målgrupp: Snäv, kunskaper om forskningsområdet behövs ofta.

Förberedelser: Hitta en lämplig disputation och bjud in besökare. Fråga om upplägget och överväg att ge besökarna extra förklarande information. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Svårt att hitta en disputation där nivån inte blir för avancerad för besökarna.

Fördelar: Ger insikt i aktuell forskning.


Stadsvandring

2098-Vandring_helbild1
Översvämmningsvandring – ForskarFredag Karlstad 2011.

Att i samband med en vandring genom staden eller orten låta en forskare berätta om forskning som berör platsen är ett bra sätt att visa på hur forskning och samhälle hänger samman. Valet av tema, vandringsväg och den information som ges bör planeras noga.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Planera stadsvandringens rutt och information. Bestämma lämplig storlek för en vandringsgrupp och om och hur föranmälan ska göras. Sprida information om hur anmälan sker.

Utmaningar: Att hitta rätt längd och form på vandringen och information som håller deltagarnas intresse uppe.

Fördelar: Bra aktivitet för att visa på kopplingen mellan forskning och samhälle.


Exkursioner

1968-019
Exkursion i Flemingsberg.

Att bjuda in till en exkursion är ett enkelt sätt att visa upp vetenskapligt arbete på fältet. Exkursionsplats och den information som ska ges bör förberedas noga. Storleken på gruppen och hur deltagare anmäler sig till exkursionen är andra viktiga variabler.

Exempel på exkursioner som genomförts vid Forskarfredag är geografisk exkursion och exkursion vid en tjärn.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Välj lämplig exkursionsplats och exkursionens upplägg. Bestäm lämplig storlek på gruppen och om och hur föranmälan ska göras. Sprid information om hur anmälan görs. Vid behov, kom ihåg att informera tydligt om eventuell nödvändig utrustning och klädval inför exkursionen.

Utmaningar: Att anpassa exkursionens innehåll efter deltagarnas ålder och intressen, och att finna en lämplig form.

Fördelar: En spännande och ny aktivitet för de flesta deltagare. Bra tillfälle för deltagarna att få träffa forskare och prova på forskningsarbete i praktiken.


Studiebesök

2111-studiebes_k
Studiebesök på Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Foto: skb.se

Studiebesök kan i regel genomföras vid samma anläggningar som beskrivs under rubriken ”Visningar & öppet hus”. De är arrangerade i förväg och innebär i regel att en forskare leder besöket och berättar om den forskning som bedrivs. Studiebesöket kan också genomföras i kombination med t.ex. en föreläsning, filmvisning eller demonstration av experiment. Skillnaden mot öppet hus och visning är att studiebesök oftast görs i små grupper med en person följer med hela tiden och fokus ligger på forskarnas vardag i arbetslivet och är ofta en del i de inbjudnas utbildning.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Förbereda presentationer och platsen för besöket. Anordna eventuella aktiviteter i lokalerna och se till att det finns forskare som kan medverka. Bestämna hur anmälan ska göras och sprida information om hur anmälan sker. Bestämma lämplig storlek på en besöksgrupp. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att dimensionera gruppen och längden på besöket, liksom anpassa informationen till målgruppen.

Fördelar: Bra aktivitet för att skapa dialog mellan forskare och allmänhet. Målgruppen känner sig ofta utvald.


Laboratorium

2107-FFKalmar07

Laboratorier har ofta bra möjligheter att visa upp aktuell forskning och olika experiment. Dock krävs oftast att någon förklarar forskningen för besökarna, liksom förevisar eller leder eventuella experiment. I laboratoriet ges även möjlighet för besökarna att träffa och ställa frågor till forskare i deras arbetsmiljö. De flesta besökare brukar inte ha varit i laboratoriet tidigare, vilket ökar intresset att delta i aktiviteten.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Förbered information om laboratoriet och eventuella experiment, och se till att det finns forskare som kan närvara hela tiden. Sprid information om aktiviteten och om hur man tar sig till laboratoriet.

Utmaningar: Att förbereda och anpassa information om avancerad forskning för målgruppen, att göra miljön säker och bekväm för eventuellt många besökare. Att få besökarna att ta sig till laboratoriet

Fördelar: Bra möjlighet att visa forskare i sin hemmamiljö, visa upp en intressant miljö som få vanligtvis besöker, möjlighet att visa experiment och aktuell forskning.


Science center

1930-toolbox_forskarfredag_7
Tom Tits experiment – Cykla på väggen. Foto: Tomas Aziz

Science centers är bland annat till för att förmedla forskning till besökarna och lämpar sig därför mycket bra för både visningar och öppna hus. Det är dock värt att tänka på att många av besökarna kan ha varit där tidigare och att de ibland kan ligga något avsides.

Målgrupp: Bred med extra tonvikt på de yngre.

Förberedelser: Se till att personal finns tillgänglig, fundera på om något speciellt tema ska lyftas fram. Informera om att det kommer vara öppet på ett annorlunda sätt när det är öppet hus eller visning och marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att nå ut med information.

Fördelar: Anläggningarna är skapade med syfte att kommunicera vetenskap på ett bra och intressant sätt.


Forskningsstation

2105-stationlinne_069
Forskningstationen Station LInné på Öland under ForskarFredag Kalmar/Kronobrerg 2011.

En forskningsstation kan ha ett öppet hus med eller utan visningar under en dag eller en kväll och visa upp sitt arbete för allmänheten. En station har ofta bra möjligheter att visa upp aktuell forskning och olika experiment. Oftast krävs att någon förklarar forskningen för besökarna och att någon förevisar eller leder eventuella experiment. På forskningsstationen finns även bra möjligheter att låta besökarna träffa och ställa frågor till forskare i deras arbetsmiljö.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Förbered information om stationen, eventuella experiment och se till att det finns forskare som kan vara närvarande under hela öppettiden. Sprid information om aktiviteten och hur besökare tar sig till stationen.

Utmaningar: Att förbereda och anpassa information om avancerad forskning till målgruppen, att göra miljön säker och bekväm för eventuellt många besökare. Se till att besökare tar sig till stationen.

Fördelar: Bra möjlighet att visa forskare i sin hemmamiljö, intressant miljö som få vanligtvis besöker, möjlighet att visa experiment och aktuell forskning.


Djurpark

1915-universeum_exterior
Universeum anordnade ForskarFredag 2006.

Visningar vid djurparker kan genomföras förbokade eller öppna. De kan vara generella visningar eller specifika temavisningar av vissa djur eller avdelningar. Djurparker är också lämpliga platser för öppna hus. Träffar med forskare kan ge möjlighet till mer interaktion och också närmare och djupare studier av olika djur.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Barn- och familjevänlig miljö.

Förberedelser: Förbered information om djuren, eventuella specialvisningar och teman. Se till att det finns forskare som kan närvara under hela öppettiden. Informera om att det kommer att vara öppet på ett annorlunda sätt när det är öppet hus eller visning. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att föra fram information om forskning och vetenskap i samband med att besökarna tittar på djuren. Att få folk att komma, många har kanske redan besökt djurparken. Djurparken kan ofta ligga en bit från orten.

Fördelar: Besökarvänlig miljö där mycket finns förberett.


Planetarium

2101-planetarium
Planetariet/Vattenhallen hade visningar under ForskarFredag Lund 2010

Ett planetarium kan ha öppet hus eller visningar för allmänheten. Det kan vara generella visningar eller specifika temavisningar. Visningarna och öppna hus kan också genomföras i kombination med t.ex. föreläsningar, filmvisning, träffar med forskare eller visning av stjärnhimlen.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Förbered information om planetariet, eventuella experiment och att det finns forskare som kan närvara under hela tiden. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Att förbereda och anpassa information om avancerad forskning till målgruppen, att göra miljön säker och bekväm för eventuellt många besökare.

Fördelar: Bra möjlighet att visa forskare i en spännande miljö. Besökarvänlig miljö där mycket finns förberett.